2018

Zanieczyściłeś rzekę? Sprawdź, co Ci grozi!

   W sytuacji wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi podlegasz karze grzywny. Jeśli zrzut ścieków wyrządził szkody w środowisku, na podmiocie odpowiedzialnym za zdarzenie ciąży dodatkowa odpowiedzialność. Jaka?

Jak zgodnie z przepisami ochrony środowiska i bhp demontować wyroby zawierające azbest?

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, z której usuwany jest azbest, zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. O czym jeszcze powinieneś pamiętać, chcąc usunąć azbest?

Czy posiadanie urządzeń chłodniczych zmusza do wypełniania obowiązków ustawy o SZWO?

Samo posiadanie urządzeń chłodniczych zawierających czynnik chłodniczy np. R410A, czy R407C nie oznacza automatycznie obowiązku przedkładania sprawozdań z zakresu SZWO. Wszystko zależy od ilości czynnika chłodniczego w instalacji. Sprawdź, czy obowiązki te dotyczą Ciebie!

2015

Zbiornik na gaz propan butan nie powinien wymagać zgłoszenia instalacji

Na terenie zakładu eksploatujemy zbiorniki na gaz propan-butan o pojemności 6,7 m3 każdy. Czy ich eksploatacja wymaga zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko?