Nie ma właściwie przedsiębiorstwa, którego w większym lub mniejszym stopniu nie dotyczyłyby przepisy ochrony środowiska. Korzystanie z wody, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu – wszystkie te zagadnienia wiążą się z konkretnymi uregulowaniami prawnymi, wymagają często odpowiednich pozwoleń, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości i wnoszenia opłat. Aktualności ochrona środowiskato miesięcznik, który powstał z myślą o takich właśnie firmach. Dostarcza on  informacji o zmieniających się przepisach prawnych. Nasza publikacja to najświeższe informacje dotyczące ochrony środowiska, interpretacje zmian w prawie, odpowiedzi na pytania Czytelników. Artykuły przygotowywane są przez specjalistów i ekspertów z dziedziny ochrony środowiska.

Eksperci, którzy piszą dla nas

Bartłomiej Matysiakspecjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej specjalizujący się w gospodarce odpadami, opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko

Danuta Kwaśniewskaspecjalista ds. ochrony środowiska – specjalizacja w gospodarce odpadami, procesie inwestycyjnym oraz raportach oceny oddziaływania na środowisko

Dorota Rosłoń

specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Jolanta Pacekabsolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska; ekspert w sprawach gospodarki wodno-ściekowej oraz zarządzania środowiskiem

Tomasz Kelerspecjalista ds. prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska

Redakcja

Agnieszka Bisiorek

redaktor prowadząca publikację "Aktualnosci ochrony środowiska"

wiper-pixel