Sprawozdanie o opakowaniach za 2019 r. w wersji elektronicznej

Przedsiębiorco pamiętaj, że sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz dotyczące opłaty recyklingowej za rok 2019 należy złożyć do 15 marca 2020 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przygotuj sprawozdanie opłatowe w KOBiZE

W 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza będzie zobowiązany do przekazania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Do 31 marca 2020 r. należy złożyć wykaz za rok 2019.

Ministerstwo Klimatu – nowy organ w obszarze ochrony środowiska

15 listopada 2019 prezydent powołał nowy rząd w którym obowiązki ministerstwa środowiska przejęło ministerstwo klimatu.Tym samym dotychczasowe Ministerstwo Środowiska zostało podzielone na dwie części.

Jak wystawić KPO w BDO?

KPO jest sporządzana w BDO w czasie rzeczywistym przez podmiot przekazujący odpady, przed rozpoczęciem ich transportu do kolejnego posiadacza. Podmiot przekazujący odpady jest zobowiązany do kompletnego uzupełnienia karty, w tym do wpisania masy odpadów oraz transportującego i przyjmującego odpady.