Sprawozdanie odpadowe za rok 2017 – na jakim formularzu złożyć?

Pytanie: Nasza firma w związku z profilem działalności wytwarza odpady. Bardzo proszę o podpowiedź, jak w tym roku należy złożyć sprawozdanie z zakresu wytwarzanych odpadów? Czy jest nowy formularz?

Jak wyznaczyć substancje do pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza?

   Formalne uzgodnienie emisji zanieczyszczeń do powietrza to między innymi procedura związana z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Jakie dane do obliczeń są potrzebne skąd je wziąć?

Czy firma transportująca odpady musi składać sprawozdanie odpadowe?

Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów innych niż niebezpieczne od różnych zakładów produkcyjnych i następnie przekazujemy je do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem. Posiadamy pozwolenie na transport odpadów. Czy jako firma transportująca odpady musimy składać sprawozdanie o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi?

3 pytania i odpowiedzi z zakresu opłat środowiskowych – rozwiewamy wątpliwości!

Podmiot korzystający za środowiska ma obowiązek ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za to korzystanie i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, co wynika z art. 284 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Uwaga! Nowe normy poziomu hałasu w budynkach

Komfort pracy i wypoczynku zależny jest w dużej mierze od ochrony przed hałasem. Ochrona pracownika przed niszczącym zdrowie hałasem to obowiązek pracodawcy. Ale oprócz norm poziomu hałasu dotyczących ochrony zdrowia, obowiązują normy akustyczne wynikające z przepisów budowlanych. Te ostatnie uległy ostatnio zaostrzeniu. Dzięki nim mniej hałasu będzie w szkołach, szpitalach, urzędach czy na basenach.

Decyzja o zakazie korzystania z wód – kto i kiedy ją wydaje?

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego pojawiła się nowa sankcja karna za brak pozwolenia wodnoprawnego tzn. decyzja zakazująca korzystania z wód. Kto będzie właściwy do wydania takiej decyzji i kiedy? O tym dowiesz się poniżej!

Dowiedz się, co się zmieniło w zakresie usuwania drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków

18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa precyzująca zasady usuwania drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Warto zapoznać się z aktualnym stanem prawnym i wiedzieć, jakie drzewa możemy wycinać, kiedy jest potrzebne zezwolenie i jakie kary obowiązują za wycinkę niezgodną z prawem

Opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ile wyniesie?

1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dowiedz się ile wyniosą jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków pozwolenia!