Jak naliczyć opłatę za pobór wody powierzchniowej zgodnie z nowym Prawem wodnym?

Pytanie: Proszę o poradę dotyczącą nowej ustawy Prawo wodne, która niedługo zacznie obowiązywać. Jest w niej mowa o górnych jednostkowych stawkach opłat m.in. za pobór wody powierzchniowej. Do czego odnoszą się te stawki, skoro stawki jednostkowe opłaty zmiennej są o wiele niższe? Czy jest możliwy przypadek, że naliczona opłata przekracza górne jednostkowe stawki?Druga sprawa to sposób naliczania opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej, zależnej od ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Do jej obliczenia trzeba znać wartość SNQ danego zbiornika wodnego, jednak skąd uzyskać te dane?

Czy właściciel placówki handlowej może przekazać odpadowe kartony swoim klientom?

Pytanie: W naszym markecie po rozpakowaniu towarów zebrały się duże ilości pustych kartonów. Czy możemy je przekazać naszym klientom na podstawie karty przekazania odpadów?

Obliczanie poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych na nowych zasadach

  Do opiniowania i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra środowiska z 7 czerwca 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Od 31 grudnia 2017 r. ma zastąpić ono obecnie obowiązujące rozporządzenie. Co ulegnie zmianie?

Historyczne zanieczyszczenie ziemi − co oznacza, czym grozi i jak je usunąć?

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to takie, do którego doszło przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkoda w środowisku w powierzchni ziemi spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło co najmniej 30 lat. Co grozi właścicielowi skażonej ziemi? Czy jest się czego obawiać? Jak usunąć zanieczyszczenia?

Dotacje na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje kwotą środków finansowych w wysokości 500 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na zwrotną formę dofinansowania udzielaną w formie pożyczki celem realizacji projektów dotyczących efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Na jakie przedsięwzięcia będziemy mogli otrzymać dofinansowanie?

Czy wody opadowe z dachów można wykorzystać do celów socjalno-bytowych?

Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe powinna spełniać odpowiednie wymogi jakościowe oraz − jeśli to konieczne − powinna zostać poddana oczyszczaniu. Jakie wymogi trzeba dopełnić, by woda mogła być przez nas spożywana?

Analiza ryzyka – kto będzie musiał ją wykonać

Nowe Prawo wodne, które będzie obowiązywać od 1stycznia 2018 r., wprowadza tzw. analizę ryzyka. Dowiedz się, kto będzie musiał ją sporządzić oraz kiedy będzie niezbędna.