WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj więcej »

Jeżeli niewłaściwie gospodarujesz odpadami lub działasz bez wymaganego pozwolenia może zostać nałożona na Ciebie opłata podwyższona. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Często składając wniosek do organu ochrony środowiska, dostajemy wezwanie do jego uzupełnienia. W artykule opisane zostały przykładowe uwagi do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki. Sprawdź, jak je uzupełnić.

czytaj więcej »

Instytucja promesy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest nowością i została uregulowana po raz pierwszy w ustawie Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., a następnie doprecyzowana w kolejnych jej nowelizacjach. Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Przypadkowo został przypisany nr BDO firmy X do przedsiębiorstwa Y. Błąd wynika z faktu, że obie firmy mają podobne nazwy. Dopiero teraz przy sprawdzaniu numeru BDO zostało to zauważone. Na wydrukach KPO od września 2018 roku widnieje zły numer BDO, a tak naprawdę firma ta jeszcze się nie wpisała do rejestru. Jak to poprawnie skorygować? Czy wystarczy przekreślić widniejący błędny numer na KPO z datą poprawki oraz parafkami naszej firmy i tej, która przekazała odpad? Czy dołączy do każdej karty kopii pisma wyjaśniającego zaistniały błąd wraz z podpisami obu stron?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno na terenie naszego zakładu odbyła się kontrola wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W trakcie kontroli zostały pobrane próbki do badań. Czy my, jako firma kontrolowana, musimy za te badania zapłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Zajmujemy się odbiorem ścieków od innych firm i następnie przekazujemy je do oczyszczalni. Czy na ścieki potrzebne jest wystawienie karty przekazania odpadów? Czy my, jako transportujący, jesteśmy odpowiedzialni za je wystawienie?

czytaj więcej »

wiper-pixel