WYDANIE ONLINE

Miejsce styku pomiędzy instalacjami, za które odpowiadają różne podmioty często budzi spory kompetencyjne i własnościowe. Tak jest także w przypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych (tzw. przykanalików). Wiadomo, że muszą być wykonane – ale kto jest zobowiązany je zrobić i za to zapłacić?

czytaj więcej »

Za zmieszanie ze sobą odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne grozi grzywna w wysokości od 1.000 do 1.000.000 zł. Tylko w dwóch przypadkach mieszanie różnego rodzaju odpadów jest dozwolone.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy producent podaje nierzetelne parametry pojazdów, np. zaniża wskaźniki emisji lub gdy faktyczne spalanie jest inne, niż zostało zadeklarowane, mamy prawo uzyskać z tego tytułu odszkodowanie.

czytaj więcej »

Użytkowanie instalacji służącej do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów bądź procesów technologicznych może być źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ich eksploatacja bez pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że trwa przez ograniczony czas.

czytaj więcej »

W elektrociepłowni o mocy powyżej 50 MW stosowane było dotychczas paliwo w postaci węgla kamiennego – miału. Część opłat za emisję była naliczana w oparciu o wyniki pomiarów okresowych, część na podstawie wskaźników z „Materiałów informacyjno - instruktażowych MOSZNiL 1/96”, a pozostałe ze wskaźników z publikacji PRTR. W ostatnim roku do strumienia paliw kierowanych do spalenia oprócz węgla (do 20 000 Mg) doszedł koks (do 100 Mg). Pomiary emisji dokonywane były, gdy oficjalnie do kotłów podawany był tylko węgiel. Problem z koksem polega na tym, że trafia on do kotłów nieregularnie. Na jakiej podstawie wyliczyć emisję całkowitą z kotłów?

czytaj więcej »

W tabeli zamieszczamy projekty ustaw i rozporządzeń ministra środowiska z oznaczeniem ich aktualnego statusu w procesie legislacyjnym (stan na 12.03.2016)

czytaj więcej »

Do niedawna próbę strzępienia trzeba było wykonywać co roku. Obowiązujące od stycznia 2016 roku przepisy dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują, że trzeba to robić tylko raz na pięć lat.

czytaj więcej »

Planujemy ogłosić dwa przetargi nieograniczone: jeden na odbiór śmieci, a drugi na ich zagospodarowanie. Obawiamy się, że ogłoszenie jednego przetargu spowoduje, że ofertę złoży tylko jedna firma i będzie dyktować stawki. Natomiast jeśli rozbijemy go na dwa, będą w nim mogły wystartować również firmy transportowe. Czy możliwe jest takie rozwiązanie?

czytaj więcej »

Zdarza się , że firma odbierająca odpady od przedsiębiorcy, dla usprawnienia procesu, proponuje mu już opracowane przez nią gotowe wzory kart przekazania odpadów. Często są one nieco zmodyfikowane w stosunku do tych określonych rozporządzeniem. Zgadzając się na taką praktykę możemy narazić swoje przedsiębiorstwo na karę podczas kontroli WIOŚ.

czytaj więcej »

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami są ponoszone przez wprowadzających sprzęt. Takie zasady wynikają z ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

czytaj więcej »

wiper-pixel