Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek samodzielnego zapewnienia odbioru odpadów komunalnych

Pytanie:

Nasza gmina nie objęła zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Pismem przypomnieliśmy właścicielom tych nieruchomości o obowiązku posiadania umowy na odbiór takich odpadów. W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele pisemnych informacji, że w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej odpady komunalne nie powstają. Przedsiębiorcy pouczyli nas również, iż art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że konieczność nawiązania umów na odbiór odpadów komunalnych zachodzi tylko w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Czy taka interpretacja jest właściwa?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Aktualności ochrony środowiska
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Aktualności ochrony środowiska

ZOBACZ OFERTĘ