WYDANIE ONLINE

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe wzory oznaczeń, które można będzie umieszczać na opakowaniach. Mają one ułatwić identyfikację materiału, z którego wykonane są te opakowania.

czytaj więcej »

W dniach 23-24 października 2014 r. w Brukseli odbył się szczyt klimatyczny państw Unii Europejskiej. W czasie szczytu zostały podjęte uzgodnienia, że kraje UE ograniczą emisję CO2 o 40 % do 2030 r. (względem emisji w 1990 r.). Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do weryfikacji technologii stosowanych w obszarach gospodarki odpadami oraz rozwiązań energetycznych. Weryfikacja odbywa się w ramach Programu Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technologies Verification – ETV).

czytaj więcej »

Wprowadzający baterie lub akumulatory na terytorium kraju, niezależnie od tego, jaki rodzaj baterii i akumulatorów wprowadza (przenośne, przemysłowe, czy samochodowe) ma obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju określiły szczegółowe zasady współpracy przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Trwają prace nad rozporządzeniem określającym wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z zapisów ustawy o odpadach- obecne rozporządzenie regulujące te kwestie będzie ważne tylko do 23 stycznia 2015 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to już 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Starosta ma obowiązek prowadzić obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Odpowiada także za rejestr osuwisk zawierający informacje o nich.

czytaj więcej »

Pracuję na terenie gospodarstwa rolnego. Mamy problem dotyczący pozyskiwanych do skarmiania bydła mlecznego wysłodek – odpadu o kodzie 02 04 80 pochodzącego z cukrowni. Do tej pory posiadaliśmy zezwolenie na odzysk odpadów wydane w 2004 r. przez wojewodę. W tym roku kończy się nam ono. Czy powinniśmy ubiegać się ponownie o wydanie zezwolenia na kolejne kilka lat? Jeżeli tak, to jaki organ obecnie wydaje takie decyzję ? Czy powinniśmy przedstawić takie zezwolenie cukrowni?

czytaj więcej »

wiper-pixel