WYDANIE ONLINE

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na niektórych przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania audytu. Będą mu podlegać m.in. przedsiębiorcy wystawiający dokumenty EDPR i EDPO.

czytaj więcej »

Najnowsze zmiany w Prawie ochrony środowiska oznaczać będą między innymi obniżenie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń. Ich celem jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko.

czytaj więcej »

Finansowe wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą mogły uzyskać przedsięwzięcia, które prowadzą do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, a w tym te polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych.Są to przedsięwzięcia takiej jak:

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Zakłada on, że małe firmy będą zwolnione z obowiązku osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz z uiszczania opłaty produktowej.

czytaj więcej »

Do wymagań, które muszą spełnić podmioty odbierające odpady komunalne, należy m.in. posiadanie odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego ich odbieranie. Istotne jest również utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do odbierania odpadów czy też zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

czytaj więcej »

Dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców którzy nie zdążyli złożyć raportu do KOBiZE do końca lutego. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami poinformował, że w kolejnych tygodniach nadal będzie istniała techniczna możliwość rejestracji i wprowadzania raportów do Krajowej bazy na dotychczasowych zasadach.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupuje za granicą surowiec w paletopojemnikach, które są następnie zwracane zagranicznemu producentowi. Czy masę zwróconych opakowań należy ująć w sprawozdaniu o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK - 3?

czytaj więcej »

wiper-pixel