WYDANIE ONLINE

Pytanie: Czy jako przedsiębiorca (producent i importer) mam obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska, wprowadzanie do obrotu opakowań i z wytwarzanych odpadów? W jaki sposób powinienem ewidencjonować wprowadzone do obrotu opakowania i jakie sprawozdanie w tej sprawie składam?

czytaj więcej »

Wszystkie podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach zobowiązane są do zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak wprowadzone opakowania.

czytaj więcej »

W ramach Programu Priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania.

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z postulowanymi zmianami, w niedalekiej przyszłości, uproszczeniu mogą ulec zasady importu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich na teren naszego kraju.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy interpretować takie przykładowe zapisy: „rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna. Uchylenia wynikające z Dz.U. 2013 nr 0 poz. - Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach” Dane rozporządzenie jest według tego zapisu nieobowiązujące. Natomiast nie ma informacji jaki akt prawny go zastąpił? Na jakich wzorach formularzy należy sporządzić więc zbiorcze zestawienie za miniony rok?

czytaj więcej »

wiper-pixel