WYDANIE ONLINE

Działalność polegająca na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych oraz z instalacji energetycznego spalania paliw, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy gmina nie zdążyła wyłonić w drodze przetargu odpowiednich firm odbierających odpady komunalne, zostaje objęta programem pomostowym. Taki obowiązuje obecnie w Warszawie. Rozwiązania zastosowane w stolicy mogą być przyjęte w gminach, które znalazły się w adekwatnej sytuacji.

czytaj więcej »

Podczas transportu niektórych odpadów z przekroczeniem granicy RP należy mieć w pojeździe specjalny dokument informacyjny.

czytaj więcej »

Eksploatacja zainstalowanego na prywatnym domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, z którego wytwarzana energia jest dostarczana do sieci energetycznej za wynagrodzeniem o charakterze stałym stanowi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy  osoby zajmujące mieszkania służbowe, obsługiwane zagospodarowaniem  odpadów przez zakład pracy  muszą złożyć deklarację "śmieciową" czy  są poza  systemem gminnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy musimy kaucjonować produkt o numerze UN 1840 „Chlorek cynkowy w roztworze”? Produkt jest żrący, oznaczony symbolem „zdechłej ryby” w opakowaniach 1l.

czytaj więcej »

Gmina ustala w regulaminie częstotliwość odbioru śmieci od mieszkańców i wyposaża każdego z właścicieli nieruchomości w pojemnik. Co jednak, gdy dany mieszkaniec wytwarza więcej odpadów niż mieści się w jednym pojemniku? Gmina powinna je w takiej sytuacji również zabrać.

czytaj więcej »

Grunty na terenie parku krajobrazowego nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ do skorzystania z ulgi nie wystarczy położenie ich na terenie jakiejkolwiek obszarowej formy ochrony przyrody – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej jako upol) z podatku od nieruchomości zwolnione są tylko grunty położone na terenie parku narodowego i rezerwatu przyrody.

czytaj więcej »

wiper-pixel