WYDANIE ONLINE

Dyrektywa opakowaniowa przewiduje, że recykling wszystkich opakowań powinien wynosić 55%, a odzysk – 60%. Natomiast poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań muszą osiągać:• 60% dla opakowań szklanych, papierowych i tekturowych, • 50% dla opakowań z metali, • 22,5% dla opakowań z tworzyw sztucznych oraz • 15% dla opakowań z drewna.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia 2013 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

czytaj więcej »

Trzeba tylko przestrzegać określonych warunków, które opisujemy w tabeli poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób przedsiębiorstwo może pozbywać się odpadów o kodzie 02 01 03 - Odpadowa masa roślinna? Czy można przekazać je kołu łowieckiemu lub gospodarstwu rybackiemu? Jeśli tak, jakie wymagane pozwolenia musi posiadać taki odbiorca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy firma posiadająca pozwolenie na odbiór i transport odpadów, ale nie mająca zarejestrowanego na siebie samochodu może podpisać kartę przekazania odpadu? W pozwoleniu na transport widnieje zapis o możliwości wykonywania transportu przy użyciu samochodów własnych i innych.

czytaj więcej »

wiper-pixel