WYDANIE ONLINE

Od 1 lipca gminy przejmują pełną odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednak to, jak stosować w praktyce nowe przepisy wciąż rodzi mnóstwo wątpliwości w.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o składowiskach odpadów określają  zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu takich obiektów.

czytaj więcej »

Zakaźne odpady weterynaryjne można będzie trzymać tylko w specjalnych workach albo pojemnikach. Ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów zostanie zakazane.

czytaj więcej »

Dokumentami strategicznymi mającymi zagwarantować odpowiednią ochronę gatunków i siedlisk są:- plany zadań ochrony obszaru 2000 (PZO N2000), które mają uproszczoną strukturę i są mniej restrykcyjne z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów działalności na tych terenach,- plany ochrony obszarów Natura 2000 (PO N2000) – bardziej szczegółowe, opracowywane dla terenów, na których należy wdrożyć zaawansowane, specyficzne zadania ochronne.

czytaj więcej »

wiper-pixel