WYDANIE ONLINE

   Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się 22 czerwca 2020 r. projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Jakich kar można się spodziewać?

czytaj więcej »

Czy jako przedsiębiorca X, który nie posiada zezwolenia na zbieranie ani przetwarzanie odpadów, możemy przyjąć kod odpadu 10 12 08, np. do utwardzania dróg?

czytaj więcej »

   Projektowane zmiany w ustawie o odpadach określają prawa i obowiązki m.in. przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych (usunięto zapis „lub inny niż recykling proces odzysku”). Wprowadzający produkty w opakowaniach będą zobowiązani zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadzili produkty. O czym jeszcze warto wiedzieć?

czytaj więcej »

Korzyści ze stosowania zrównoważonych systemów odwadniających to głównie symulacja działania systemów naturalnych oraz integracja instalacji z krajobrazem jako struktury atrakcyjnej wizualne, co poza oczywistymi korzyściami środowiskowymi i społecznymi stwarza siedliska i promuje zasilanie wód gruntowych. Ograniczenia możliwości zastosowania zrównoważonych systemów drenażu wynikają z wymagań znacznych powierzchni, częstego serwisu oraz z potrzeby akceptacji społecznej dla naziemnych zbiorników. Pomimo tego zrównoważone metody zagospodarowania wód deszczowych mają wiele zalet w porównaniu z systemem konwencjonalnym (tj. zbiorczą siecią kanalizacyjną).

czytaj więcej »

Pytanie: W 2020 roku firma, której przekazywaliśmy makulaturę (15 01 01) obniżała masę ze względu na wodę czy inne zanieczyszczenia. Z powodu wody stan magazynowy jest wyższy niż rzeczywisty. Myślałem o napisaniu protokołu, ale czy jest jakiś wymagany specjalny wzór i jak zaewidencjonować go w KEO?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy przedsiębiorstwem drukującym na zlecenie klienta artykuły reklamowe (plakaty, ulotki, banery) z logotypem klienta. Na życzenie klienta wysyłamy te artykuły bezpośrednio do jego oddziałów (300 lokalizacji) – np. po jednej sztuce danego artykułu do jednej lokalizacji, w związku z czym zamiast jednego opakowania wysyłamy np. 300 opakowań. Wysyłkę robimy firmą kurierską z konta klienta. My jesteśmy tylko miejscem wysyłki (nadawcą), a płatnikiem jest klient. Kto zatem jest wprowadzającym opakowania? My czy klient?

czytaj więcej »

Pytanie:Kupujemy farbę w sprayu do znakowania drzew w lesie. Po farbie zostają pojemniki ciśnieniowe (zapewne są tam też resztki tej farby). rocznie oddajemy do utylizacji kilkaset kilogramów ww. pojemników. W BDO odbiorców tego typu odpadów w naszym rejonie jest niewielu, ceny są wysokie, a dodatkowo jedni część z tych odbiorców uważają, że właściwy kod dla tego typu odpadów to 15 01 10*, a drudzy klasyfikują je jako 15 01 11*. Który kod jest właściwy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy maszyna wykorzystywana w procesie produkcyjnym sprowadzona z zagranicy w metalowym kontenerze czyni z podmiotu „wprowadzającym produkty w opakowaniach” (metalowy kontener, folie i inne zabezpieczenia maszyny w kontenerze)? Czy ma znaczenie czy maszyna jest leasingowana (lub stanowi własność klienta), czy jest własnością podmiotu?

czytaj więcej »

wiper-pixel