WYDANIE ONLINE

Zmiany w gospodarce odpadami wchodzące w życie od 1 stycznia 2020 roku wprowadziły nowy dokument – kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Przekazanie odpadów za jej pomocą odbywa się wyłącznie w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). Prezentujemy, jak krok po kroku przekazać odpady komunalne poprzez elektroniczna bazę danych.

czytaj więcej »

Komisja Europejska ogłosiła nowe informacje dotyczące Funduszu Innowacyjnego, z którego mają pochodzić środki na przedsięwzięcia związane z przełomowymi technologiami w obszarze OZE, sekwestracji dwutlenku węgla, wychwytywania CO2 czy magazynowania energii. 

czytaj więcej »

1 lipca 2020 r. ruszyły nabory w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. W ramach tych naborów łączna pula środków wynosi ponad 10 milionów euro i można ją przeznaczyć na inwestycje wykorzystujące energię geotermalną i produkcję energii w istniejących małych elektrowniach wodnych.

czytaj więcej »

W sklepie AGD oferujemy klientom torby jednorazowe z tworzywa sztucznego. Jesteśmy wpisani w BDO w tym kierunku. Dotychczas składaliśmy tylko roczne sprawozdania i płaciliśmy opłatę recyklingową. O sprawozdaniu kwartalnym nic nie słyszeliśmy. Czy to prawda, że trzeba prowadzić ewidencję nabytych i sprzedanych reklamówek? Jeżeli trzeba prowadzić ewidencję i składać sprawozdania kwartalne/roczne, w jaki sposób należy to robić?

czytaj więcej »

wiper-pixel