WYDANIE ONLINE

Dnia 4 maja przekazano prezydentowi ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zasadniczym celem pakietu ustaw nazwanych tarczą antykryzysową jest zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Ustawa wprowadza m.in. przesunięcie terminów sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska. Co jeszcze się zmieniło?

czytaj więcej »

Dnia 4 marca weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

czytaj więcej »

W związku z trwającą epidemią pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących postępowania z odpadami. W celu ujednolicenia w praktyce postępowania w tym obszarze minister klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali dokument pn.: Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

czytaj więcej »

Wejście w życie przepisów dotyczących elektronicznego prowadzenia ewidencji odpadów (BDO) uczyniło problemowym przekazywanie osadów rolnikom posiadającym mniej niż 75 ha ziemi. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie zakładu prowadzimy tzw. wstępne magazynowanie odpadów medycznych. Czy musi tam wisieć instrukcja dezynfekcji pomieszczenia? Jeśli tak, to co powinna zawierać?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, trafiają tam samochody osobowe kompletne o kodzie 16 01 04 oraz niekompletne 16 01 06, natomiast do karty ewidencji odpadów samochody ciężarowe kompletne 16 01 04 i niekompletne 16 01 06. Idąc dalej, przeprowadzam demontaż pojazdów i poszczególne części przyporządkowuję w ramach kodów odpadów: metale żelazne, nieżelazne opony itd., rozbijam je wg schematu demontażu i trafiają do kart ewidencji odpadów 160117, 160118, 160103 itd. Co w takiej sytuacji z ciężarówkami, które są poddane demontażowi? Według BDO przyjęte całościowo trafiają do ewidencji odpadów, a nie ewidencji pojazdów. Jak mam je zdefiniować w odniesieniu do BDO i prowadzenia ewidencji?

czytaj więcej »

Pytanie:Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wymierzył wymierzył naszemu przedsiębiorstwu karę w wysokości tj. 5.000 zł. Karat ta została nałożona za prowadzenie działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do Bazy danych o odpadach bez tego wpisu w okresie od 18września 2018 r. do 18czerwca 2019 r. (data, kiedy uzyskaliśmy wpis). Czy istnieje przepis, który pozwoliłby na odstąpienie od kary? Czy możliwe jest odwołanie od tej decyzji?

czytaj więcej »

wiper-pixel