WYDANIE ONLINE

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną, należy traktować jak odpady komunalne, a nie odpady medyczne - wynika z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Klimatu i Główny Inspektorat Sanitarny.

czytaj więcej »

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako drogi rozprzestrzeniania koronowirusa. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

W czasie zagrożenia koronawirusem istotną kwestią staje się utrzymanie zasad higieny w miejscu pracy. Poniżej znajdziesz 10 kwestii, które warto poruszyć z pracownikami lub współpracownikami.

czytaj więcej »

Uczestnicy systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (dalej: ROP) to m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, np. wprowadzający produkty w opakowaniach, działające w ich imieniu organizacje odzysku czy firmy zbierające i przetwarzające odpady. Czy obowiązek dotyczy także Ciebie?

czytaj więcej »

Chciałbyś wiedzieć, jak przechowywać kartę charakterystyki na terenie Twojej firmy? A może nie wiesz jak postąpić, gdy producent dostarczy Ci kartę w języku obcym? Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania – koniecznie przeczytaj artykuł!

czytaj więcej »

Skrót „ex” umieszczony przed kodem odpadu odróżnia jakiś szczególny rodzaj odpadu od całego rodzaju, który znajduje się pod tym kodem. Odpad poprzedzony tym indeksem w swoim opisie jest doprecyzowany, uszczegółowiony.

czytaj więcej »

Bywa, że doprowadzenie do nieruchomości określonych mediów czy przyłączy nie jest możliwe. Na przeszkodzie stoi najczęściej brak zgody sąsiada, przez którą takie sieci musiałyby zostać przeprowadzone. Ale, czy ta sytuacja jest bez wyjścia?

czytaj więcej »

Prowadzę skup makulatury. Czy dla osób fizycznych i podmiotów zwolnionych z ewidencji, które przywożą odpady, mam wystawiać jakiś dokument? Czy osoby fizyczne mogą dostarczać opakowania z papieru i tektury pod kodem 15 01 01, a opakowania z tworzyw sztucznych pod 15 01 02? Czy te odpady oraz odpady gazetowe o kodzie 20 02 01 od osób fizycznych przekazujemy dalej na podstawie KEOK?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje u klienta usługi w zakresie np. napraw, wymiany zużytych elementów, serwisu, wytwarzając odpady, które następnie przywozi do siedziby firmy, na terenie której wytworzone u klienta odpady czasowo magazynuje. Może to być np. serwis komputerów (wymiana baterii, kart pamięci itp.), serwis drukarek (wymiana tonerów), serwis sprzedawanych filtrów powietrza przez ich producenta (w tym wymiana wkładu), serwis kanalizacji (w tym naprawy, wymiana uszkodzonych elementów sieci).Czy taki rodzaj działalności będzie traktowany jako zbieranie odpadów wytworzonych w innym miejscu niż miejsce wytworzenia i wymagać będzie zezwolenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy roboty ziemne (wykopy), w których jesteśmy zarówno: wytwórcą odpadów (wytwórca odpadów w wyniku świadczenia usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach i/lub działalność w zakresie obiektów liniowych, w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy prawo budowlane), transportującym odpady (posiadamy wpis w rejestrze BDO w dziale VII) oraz przyjmującym odpady (firma posiada dwie decyzje, zarówno na zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów, w tym ziemi o kodzie 17 05 04). Wszędzie jest mowa, że kierowca opuszczając budowę musi mieć wygenerowaną KPO na odpady (w tym odpady o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03). Ale co w przypadku gdy jeden podmiot jest wytwarzającym, transportującym i przyjmującym odpady? KPO w tym przypadku jak mniemam nie występuje. Czy kierowca musi mieć jakiś dokument? Jeśli tak to jaki?

czytaj więcej »

wiper-pixel