WYDANIE ONLINE

Obowiązek rejestracji w BDO nie dla wszystkich wytwórców odpadów. Rozszerzono wykaz rodzajów odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Sprawdź, czy zwolnienie obejmuje także Ciebie.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów odpady niebezpieczne mogą być przewożone jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne w sposób, który uniemożliwia ich kontakt. W przypadku nieprawidłowego transportu odpadów możesz otrzymać karę wysokości 1 miliona zł!

czytaj więcej »

Mamy w planach zakup nowego urządzenia. Instalacja nie będzie miała wyprowadzonego emitora na zewnątrz, a cały układ odpylania znajdzie się wewnątrz hali (oczyszczone powietrze wróci do niej). Czy taka instalacja wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? Czy należy ją zgłosić do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska przed oddaniem do użytku?

czytaj więcej »

Dnia 31 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie.

czytaj więcej »

Mam pytanie dotyczące tematu związanego z ochroną środowiska, a mianowicie: czy szpital jest instalacją?

czytaj więcej »

Czy kartony, które otrzymuję z przesyłką od firmy X, mogę wykorzystywać do pakowania naszych produktów?

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2017 r. środki chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin.

czytaj więcej »

wiper-pixel