WYDANIE ONLINE

Od 17 grudnia obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755). Koniecznie sprawdź, na co musisz się przygotować.

czytaj więcej »

11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1931). Sprawdź, co uległo zmianie!

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie, które uszczegóławia wymagania, progi i kryteria przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ma ono na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych powstałych na gruncie obecnie obowiązującego rozporządzenia a także zapewnienie pełnej zgodność z prawem UE.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma ABC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada zakład w miejscowości A, województwo zachodniopomorskie, natomiast siedziba główna firmy znajduje się w miejscowości C, województwo mazowieckie. W miejscowości A znajduje się kotłownia, zakład produkcyjny emitujący gazy i pyły do powietrza z procesu produkcji, kosiarki do trawy oraz pojazdy służbowe. Gdzie złożyć sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku odpadów z zielonej listy zwracanych do dostawcy (będącego zbierającym odpady) z powodu reklamacji wystarczy dołączyć ten sam załącznik nr VII do rozporządzenia 1013/2006, który został przekazany odbiorcy z informacją „reklamacja”, czy też należy wystawić nowy załącznik nr VII dla zwrotu odpadów? Gdyby konieczne było wystawienie nowego załącznika VII, jak wówczas uzupełnić poz. 7 załącznika (instalacja odzysku) skoro odpad wraca do zbierającego odpady. Może właściwe będzie pozostawienie pustego pola w poz. 7?

czytaj więcej »

wiper-pixel