WYDANIE ONLINE

Marnotrawienie żywności jest problemem zarówno środowiskowym, ekonomicznym, jak i etycznym. Do tej pory w Polsce brakowało narzędzi, aby móc przeciwdziałać temu problemowi. Dnia 3 września 2019 r. ogłoszono tekst ustawy z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wprowadzane przepisy mają na celu m.in. ograniczać straty produktów żywnościowych nie tylko na etapie ich produkcji, ale przede wszystkim dystrybucji, oraz usprawnić proces ich przekazywania np. organizacjom pozarządowym. Jeżeli prowadzisz jednostkę handlową, w której oferuje się towary przeznaczone do spożycia, te przepisy mogą dotyczyć także Ciebie. Sprawdź, jakie regulacje wprowadza ustawa.

czytaj więcej »

Na podstawie zmian w ustawie o odpadach (u.o.), które weszły w życie 5 września 2018 r., zostały dodane nowe przesłanki odmowy wydawania zezwoleń odpadowych dla recydywistów (tzw. wilczy bilet). Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Oznaczenia od A+ do A+++ zostały wycofane, ponieważ mogły być mylące dla konsumentów, a zamiast nich planowane jest wprowadzenie uproszczonej skali od A do G. Nowe oznaczenia będą wdrażane stopniowo, prawdopodobnie w ciągu kilku lat. W najbliższym czasie na rynku nie będzie jeszcze produktów spełniających wymogów nowej klasy A.

czytaj więcej »

Istotną kwestią w odpowiedzialności względem obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska jest ustalenie podmiotu korzystającego, czyli powodującego emisję, w tym np. wytwarzanie odpadów, ścieków czy lotnych zanieczyszczeń. O czym jeszcze warto pamiętać? Koniecznie przeczytaj artykuł.

czytaj więcej »

Instalacje oczyszczalni mają być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych. W przyszłym roku kontrolą mają zostać objęte wszystkie oczyszczalnie na terenie kraju. Sprawdź, czy kontrola dotyczy Ciebie!

czytaj więcej »

wiper-pixel