WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy są skierowane do wytwórców energii z OZE oraz całej branży działającej na rzecz rozwoju instalacji OZE – producentów urządzeń, projektantów i instalatorów oraz podmiotów finansujących przedmiotowe inwestycje. Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Narzucane w przepisach o odpadach terminy zmieniają się na tyle dynamicznie, że prowadzącym firmy ciężko jest za nimi nadążyć. Czy przedłużanie zezwoleń zostanie przesunięte na marzec 2020 roku? Kiedy ruszy Baza o odpadach?

czytaj więcej »

Projekt regulacji zawiera wymogi dotyczące jakości odzyskiwanej wody i jej monitorowania w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Zawarto w niej klauzulę zobowiązującą Komisję do oceny potrzeby dokonania przeglądu minimalnych wymogów dotyczących odzyskiwanej jakości wody, w oparciu o wyniki oceny wdrożenia tego rozporządzenia lub w przypadkach, gdy wymaga tego nowa wiedza techniczna i naukowa.

czytaj więcej »

13 sierpnia weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403). Ustawa przewiduje zwolnienia z wpisu z BDO dla określonej grupy podmiotów. O kogo chodzi? Co jeszcze wprowadza?

czytaj więcej »

Realizujesz przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i uzyskałeś w tym celu decyzję środowiskową? Czy zastosowałeś się do wszystkich zaleceń w niej zawartych? Sprawdź, kto może zweryfikować zgodność postępowania z zapisami decyzji i nakładać kary!

czytaj więcej »

Gdzie znajdę informację, jakie pomiary należy prowadzić odprowadzając ścieki do wód lub do ziemi, a także z jaką częstotliwością prowadzić te pomiary?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w chwili gdy firma posiada ważne pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jesteśmy zobowiązani przeprowadzić operat ppoż. i złożyć wniosek o zmianę pozwolenia? Do tej pory na szkoleniach i w urzędzie uzyskiwałam odpowiedź, że dla samego wytwarzania nie ma takiego obowiązku.

czytaj więcej »

wiper-pixel