WYDANIE ONLINE

Do redakcji napływa wiele pytań dotyczących utrzymania terminu uruchomienia nowych modułów BDO. Od 13 sierpnia będzie obowiązywać ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403). Co w związku z tym?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy dotyczącej cen energii (ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1210) wprowadziła przepis, dzięki któremu ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G przez cały 2019 rok będą zamrożone.

czytaj więcej »

Zgodnie z Prawem wodnym niekiedy przedsiębiorca musi zdobyć tzw. decyzję zwalniającą od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. O tym, w jakich przypadkach i jak powinien wyglądać taki wniosek, przeczytasz w niniejszym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z którym działa. Wytworzone odpady, np. osad z zakładowych oczyszczalni ścieków o kodzie odpadu 02 05 02, sami transportujemy do utylizacji. Czy wywożąc ten osad, musimy mieć wpis do BDO? Jeśli tak, to konkretnie w którym dziale? Czy powinniśmy mieć również zezwolenie na transport odpadów albo wpis do BDO w tym zakresie? Jak to wszystko uregulować?

czytaj więcej »

Czy odpady przeznaczone do zbierania i odpady przeznaczone do przetwarzania mogą być magazynowane razem?

czytaj więcej »

Czy opakowania z produktem przeznaczone na rynek spoza UE muszą posiadać jakieś szczególne oznakowania ekologiczne? Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Zgodnie z Prawem wodnym niekiedy przedsiębiorca musi zdobyć tzw. decyzję zwalniającą od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. O tym, w jakich przypadkach i jak powinien wyglądać taki wniosek, przeczytasz w niniejszym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel