WYDANIE ONLINE

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opracowany 29 kwietnia 2019 r. Zakłada on m.in. ważne zmiany dotyczące tzw. opłaty recyklingowej, której obowiązek pobierania od klientów nakłada na sprzedawców ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

3 lipca 2019 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Polska Geotermia Plus. Pula wsparcia geotermalnych inwestycji wynosi 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek.

czytaj więcej »

Projektowane zmiany w ustawie Prawo budowlane zakładają przyspieszenie podłączeń nowo wybudowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej. Nowelizacja proponuje również inne zmiany np. w zakresie terminu ważności wydawanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Operat przeciwpożarowy został wprowadzony jako obligatoryjna część dokumentacji do wykonania przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady.Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach do 4 września 2019 r. firmy chcące uzyskać zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych muszą złożyć operat przeciwpożarowy, który jest załącznikiem do wniosku.

czytaj więcej »

Na terenie naszego zakładu posiadamy studnię. Czy do jej likwidacji niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne?

czytaj więcej »

Nasz zakład ABC ma 3 linie hartownicze o łącznej mocy 0,8 MW oraz 7 pieców gazowych do ogrzewania pomieszczeń biurowych o łącznej mocy 0,6 MW. Wszystko zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym. Ile razy w roku powinniśmy robić pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza?

czytaj więcej »

Załóżmy, że w transporcie został zniszczony towar. Kierowca zadzwonił do dystrybutora, ten wysłał firmę zbierającą odpady. Kto w momencie powstania odpadu jest jego posiadaczem? Firma transportująca nie chce zapłacić za usługę odbioru odpadów, mówiąc, że nie zamawiała takiej usługi (KPO podpisane przez kierowcę), dystrybutor też odmawia, twierdząc, że ładunek był źle zabezpieczony. Co w takiej sytuacji ma zrobić firma, która odebrała odpady?

czytaj więcej »

Firma zgodnie z pozwoleniami jest wytwórcą odpadów. W ramach optymalizacji gospodarki odpadami rozważa różne pomysły m.in. ponownego wykorzystania odpadu, tak jak np. papier i karton. Ponowne wykorzystanie kartonu polegałoby na nacinaniu kartonu, przy pomocy niewielkiego urządzenia „nacinarki” i zastosowanie już naciętego kartonu jako wypełnienie pojemników z komponentami, wysyłanych do klienta. Obecnie takie wypełnienia są kupowane od zewnętrznych firm. Ale tu nasuwa się nasza wątpliwość i obawa, czy w momencie zastosowanie takiego rozwiązania/optymalizacji staniemy się „przetwarzającym odpady” i będziemy podlegać ustawie z 20 lipca 2018r o zmianie ustawy o odpadach. Czy takie przetwarzanie jest traktowane na równi z dużymi instalacjami, zaawansowanymi technologicznie?

czytaj więcej »

wiper-pixel