WYDANIE ONLINE

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadza nowy rodzaj decyzji administracyjnej w postaci oceny wodnoprawnej. Jest wydawana, aby ocenić wpływ planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Więcej dowiesz się z tekstu!

czytaj więcej »

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców określająca zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej.

czytaj więcej »

Na podstawie art. 234 ustawy z 6 marca 2018 r. − Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej niektóre dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zostają zmienione. O jakich aktach prawnych mowa?

czytaj więcej »

Nasza firma od jakiegoś czasu jest regularnie kontrolowana przez WIOŚ. Czujemy się przez to nękani, tym bardziej że kontrole nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Czy zgłoszenia interwencyjne do WIOŚ są anonimowe? Czy firma ma prawo uzyskać informację, kto takie zgłoszenia wysyła? Czy jeśli zgłoszenia nie są anonimowe, trzeba złożyć wniosek, aby uzyskać informację co do treści takiego zgłoszenia? Czy jest nr infolinii, gdzie możemy uzyskać takie informacje?

czytaj więcej »

Gospodarujesz odpadami? Sprawdź, czy jest Ci niezbędny tytuł prawny do nieruchomościOd 5 września 2018 r. obowiązuje art. 41b ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza zmiany w dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, gdzie prowadzone są działania związane z gospodarowaniem odpadami. Szczegóły poniżej!

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy nie ma urządzenia wodnego wykorzystywanego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, nie ma podstaw do naliczenia opłaty. Aby ustalić opłatę zmienną, trzeba wziąć pod uwagę, czy deszczówka jest odprowadzana z wykorzystaniem kanalizacji. Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego tekstu!

czytaj więcej »

  Nasza firma XYZ ma podpisaną umowę z podmiotem ABC na dostawę asfaltu na zimno (masa bitumiczna). Niestety mamy problem ze zbyciem worków po tej masie. Nie są one klasyfikowane jako odpady komunalne z uwagi na dodatkowe koszty. Czy zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na dostawcy ciąży obowiązek odbioru tych worków? Jeśli tak, to czy przy następnym zamówieniu możemy taki wymóg umieścić w SIWZ na dostawę, kierując się zapisami ww. ustawy?

czytaj więcej »

wiper-pixel