WYDANIE ONLINE

   Problem uciążliwości zapachowej instalacji hodowlanych dla zwierząt stale rośnie. Istniejące przepisy regulujące zasady sytuowania ferm i zakładów hodowli mają swoje ograniczenia lub są niewłaściwie stosowane. Dlatego Ministerstwo Środowiska opracowało kompleksowe rozwiązanie w postaci ustawy, która ma zapobiegać negatywnym skutkom sąsiedztwa rolniczego przemysłu hodowlanego. Zmiany w prawie dotkną przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są posiadaczami dużych ferm i zakładów hodowli.

czytaj więcej »

Zbiorcza karta przekazania odpadu ma zostać zlikwidowana. Do kiedy możesz ją stosować? Dlaczego ustawodawca uniemożliwi jej użytkowanie?

czytaj więcej »

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na stronie dziennika urzędowego RP opublikowano nowe rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Co uległo zmianie?

czytaj więcej »

Zasady ochrony przed hałasem określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Na podstawie upoś określane są dopuszczalne poziomy hałasu dla różnych kategorii terenu - osobno dla zabudowy mieszkaniowej, osobno dla szpitali itp. Co zrobić, gdy dopuszczalny poziom zostanie przekroczony?Ochrona przed hałasem to bardzo istotne zagadnienie, które należy uwzględnić zarówno na etapie projektowania jak i w fazie budowy obiektu budowlanego. Poziom hałasu decyduje bowiem o komforcie oraz o zdrowiu psychicznym i fizycznym przyszłych mieszkańców. Podstawowym celem regulacji prawnych w tym zakresie jest zapewnienie, by dany obszar był klasyfikowany jednolicie pod kątem dopuszczalnego poziomu hałasu, zaś przekroczenia dopuszczalnych norm spotykały się z odpowiednimi konsekwencjami administracyjnymi.

czytaj więcej »

   Często, składając wniosek do starostwa lub innego organu ochrony środowiska dostajemy wezwanie do jego uzupełnienia. W artykule opisane zostały przykładowe uwagi do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla bezobsługowej myjni samochodowej. Tego typu braki mogą dotyczyć każdej instalacji. Sprawdź, jak je uzupełnić.

czytaj więcej »

PYTANIE: Nasza firma produkująca meble jest zobowiązana do składania oświadczenia opłat za usługi wodne. Prosimy o podpowiedź, jak wyliczyć opłatę zmienną za odprowadzanie wód?

czytaj więcej »

  Pytanie: Firma prowadzi budowy na terenie całego kraju. Jak wygląda w takiej sytuacji wpis do rejestru BDO? Czy dla każdej budowy przed jej rozpoczęciem należy obowiązkowo złożyć we właściwym miejscowo urzędzie marszałkowskim wniosek aktualizacyjny? Czy po zakończeniu budowy ponownie należy złożyć ww. wniosek w celu usunięcia danej lokalizacji jako miejsca prowadzenia działalności? Co z trwającymi już budowami? Czy musimy je zarejestrować?

czytaj więcej »

wiper-pixel