WYDANIE ONLINE

Aby móc łatwiej egzekwować przestrzeganie zarówno już obowiązujących, jak i nowych ustawowych obowiązków, zaktualizowano zapisy dotyczące m.in. administracyjnych kar pieniężnych, które swoją wysokością mają zniechęcić przedsiębiorcę do łamania prawa. Szczegóły w tekście!

czytaj więcej »

W programie Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął nowy nabór. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

czytaj więcej »

12 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Według ww. rozporządzenia dozwolone jest wprowadzanie do obrotu i użytkowania tylko tych urządzeń, które spełniają wymogi emisyjne przewidziane dla klasy 5, ustalone normą PN-EN 303-5:2012 r.

czytaj więcej »

Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska, i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji instalacji w odniesieniu do jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu możesz działaw oparciu o jedną decyzję administracyjną, zamiast kompletować odrębne pozwolenia sektorowe. Uzyskanie tego typu pozwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Dowiedz się, jak prawidłowo ją wyliczyć!

czytaj więcej »

Przegapiliśmy termin złożenia sprawozdań do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Czy powinniśmy szybko nadgonić zaległości? Czy za nieterminowe złożenie sprawozdania grożą jakieś konsekwencje?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który posiadał przed nowelizacją ustawy o odpadach pozwolenie na wytwarzanie odpadów z przetwarzaniem, ma czas na jego dostosowanie do nowych wymagań do 5 września 2019 r. Nasza firma ma właśnie takiepozwolenie, ale od 2016 roku odpady, które są przetwarzane, zostałyuznane za produkt uboczny w ramach zgody milczącej. Obecnie złożyliśmywniosek o kontynuowanie klasyfikacji odpadu jako produkt uboczny i czekamyna decyzję. Otrzymaliśmy jednak pismo, że sprawa zostanie wydłużona do 29 marca 2019 r., a więc z dniem 1 marca bieżącego roku trociny przestają być produktem ubocznym, a wracają do klasyfikacji odpadu, aż do momentu uzyskania następnej decyzji. Czy jeśli wg nowych wymagań powinniśmy zastosować monitoring wizyjny miejsc składowania tych odpadów, to już trzeba go mieć od 1 marca 2019 r., czy na to również mamy czas do 5 września 2019 r., zgodnie z postanowieniami ustawy? Jest to ważne, ponieważ będziemy dalej mieli produkt uboczny i wówczas montaż kamer byłby tylko na około 1,5 miesiąca. To dość spory koszt, ponieważ tych miejsc składowania odpadów jest kilka na terenie naszego zakładu. Czy możemy do tego podejść tak jak do reszty wymagań i spełnić ten wymóg w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia obowiązywania ustawy?

czytaj więcej »

wiper-pixel