WYDANIE ONLINE

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej PGW WP.

czytaj więcej »

W styczniu 2019 r. pojawił się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Utrzymane zostały m.in. czterokrotnie wyższe opłaty dla osób, które nie segregują odpadów. Spore zmiany czekają także właścicieli sklepów, biur czy restauracji. Sprawdź, co ulegnie zmianie!

czytaj więcej »

Firma zamawia artykuły biurowe, które przychodzą w tekturowym pudle. Czy należy to pudło traktować jako odpad komunalny, czy też klasyfikować pod kodem 15 01 01? Czy sklep spożywczy, który kupuje towar i po nim zostaje pusty karton, może ten odpad zakwalifikować jako odpad komunalny? Zarówno w biurze zamawiającym artykuły biurowe, jak i w sklepie, które zamawia towar, powstają odpady z prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Jak zakwalifikować produkcję węgla aktywnego wg klasyfikacji z Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)? Czy można kwalifikować do § 2, czyli do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:    instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania: podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej.

czytaj więcej »

W naszym przedsiębiorstwie używamy urządzenia do druku cyfrowego, które drukuje kolorowym tonerem, podobnym do tego w biurowych drukarkach laserowych. Toner to proszek w plastikowych butlach, który zmieniamy razem z butlą, z której jest dozowany. Nie został zakwalifikowany do substancji niebezpiecznych. Czy puste butle możemy wyrzucać bezpośrednio do odpadów komunalnych lub pojemników na plastik, skoro są inne niż niebezpieczne?

czytaj więcej »

wiper-pixel