WYDANIE ONLINE

Firma zajmuje się produkcją elementów metalowych, m.in. podpory rowerowe, stojaki na śmieci, odwijacze na taśmy metalowe i PET. Gotowe produkty pakuje w kartony, owija folią stretch i ustawia na paletach. Potem następuje wysyłka do klientów. Do tej pory przedsiębiorstwo nie realizowało żadnych obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi. Nie posiadają również umowy z organizacją odzysku opakowań. Jak wyliczyć opłatę produktową i opłatę za publiczne kampanie edukacyjne?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który w ramach prowadzonej działalności oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, musi pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2019 r. przetwarzający i zbierający odpady oraz zarządzający składowiskiem mają obowiązek wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów palnych. Sprawdź, na czym polegają zmiany!

czytaj więcej »

Podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne z 2009 r. na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie do ziemi oczyszczonych w oczyszczalni ścieków bytowych poprzez urządzenie wodne – rów melioracyjny. Obecnie z uwagi na zbliżający się koniec okresu obowiązywania pozwolenia, konieczna jest jego aktualizacja. Czy w obecnym stanie prawnym uprawnione będzie ponowne wnioskowanie o odprowadzanie ścieków do ziemi? Wyjaśnia się, że odbiornik ścieków jest zakwalifikowany w Planie Gospodarowania Wodami jako JCWP. Jeżeli konieczna jest zmiana wnioskowania na odprowadzanie ścieków do wód, to na jakiej podstawie w operacie należy określić wielkość przepływu nienaruszalnego oraz wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)? Rów stanowiący odbiornik ścieków jest niewielkim ciekiem wodnym o szerokości max 1,2 m i głębokości wody około 20 cm i nigdy nie były badane w nim przepływy.

czytaj więcej »

Firma X zajmuje się spawaniem elementów metalowych. W tym celu używane są elektrody spawalnicze. W roku 2018 zakład zużył 1000 sztuk tych elektrod. Proszę o pomoc, jak wyliczyć opłaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel