WYDANIE ONLINE

Obowiązek złożenia sprawozdania z zakresu odpadów mija 15 marca 2019 r. Dowiedz się, jak poprawnie je sporządzić, by uniknąć kary.

czytaj więcej »

Jakie dokumenty są Ci niezbędne do prowadzenia ewidencji opakowań? Czy ilości muszą być powiązane z fakturą? W jaki sposób to technicznie rozwiązać? Kiedy trzeba ważyć te opakowania? Kto to powinien robić?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych podlega tzw. opłacie emisyjnej. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska od 1 stycznia 2019 r. dane wprowadzone do bazy będą decydowały o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Zobacz, czy podlegasz pod obowiązek sporządzenia raportu.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jakie są zasady naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki. Czy podstawą do obliczenia kwoty jest wielkość powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (kostka brukowa lub asfalt, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi), czy też należy doliczyć powierzchnie dachów budynków usytuowanych na terenie zakładu, z których woda deszczowa jest odprowadzana rynnami na tereny zadrzewione do gruntu.W przypadku mojego zakładu różnice te są znaczne. Powierzchnia dachów wynosi 31 tys. m2, powierzchnia utwardzona zaś to 14 tys. m2. Czy w moim przypadku korzystniejsze byłoby założenie licznika na deszczówkę (koszt ok 40 tys. zł)?

czytaj więcej »

wiper-pixel