WYDANIE ONLINE

Od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawdź, co się zmieni!

czytaj więcej »

Pojawiły się dwa nowe rozporządzenia regulujące kwestie gospodarki odpadami. Pierwsze to rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania, a drugie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Kiedy wejdą w życie powyższe regulacje?

czytaj więcej »

20 września 2018 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa wodnego. Istotnym celem wprowadzonych zmian było rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, w tym m.in. dotyczących wydawania przyrzeczeń wodnoprawnych czy naliczaniem opłat za usługi wodne. Wprowadzone zmiany miały również na celu  zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi, a także przyspieszenie tych postępowań. Sprawdź, co się zmieniło w Prawie wodnym!

czytaj więcej »

Od 29 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która wprowadziła zmiany w zakresie uznawania przedmiotu za produkt uboczny. Dowiedz się, co uległo zmianie!

czytaj więcej »

W jaki sposób zakwalifikować odprowadzanie wód opadowych przez zakład do ziemi poprzez własny system kanalizacji wyposażony w studnie chłonną? Czy odprowadzanie wód opadowych do ziemi przez zakład jest usługą wodną, czy szczególnym korzystaniem z wód, a może nie jest ani tym, ani tym? Czy w ogóle jest w takim wypadku potrzebne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do ziemi? Jeśli tak, to jaki przepis to reguluje?

czytaj więcej »

wiper-pixel