WYDANIE ONLINE

W lipcu br. został przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu.

czytaj więcej »

Od 27 lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Szczegóły znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Do Kancelarii Sejmu RP została przekazania seria aktów wykonawczych do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany przewidują ww. dokumenty?

czytaj więcej »

Zanim zdecydujesz się na wybudowanie stacji paliw musisz spełnić szereg wymogów środowiskowych. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak krok po kroku otworzyć tego typu inwestycję.

czytaj więcej »

Organem obowiązanym do wyliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji są wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Kiedy taką opłatę należy uiścić oraz czy jej wysokość można reklamować? Dowiesz się z poniższego artykułu!

czytaj więcej »

  Jeśli jesteś właścicielem placówki handlowej musisz spełniać szereg obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, które są wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością. Aby prawidłowo gospodarować odpadami należy je w pierwszej kolejności odpowiednio sklasyfikować. Dowiedz się, jak to robić prawidłowo, by uniknąć kar!

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w świetle przepisów prawnych wygląda likwidacja studni kopanych znajdujących się prawie w każdym gospodarstwie rolnym i nie tylko? Pragnę uściślić, że pytam o proces likwidacji na bazie przepisów prawnych, jak również technologia robót przy fizycznej likwidacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy stosowanie w zakładzie destylarki do rozpuszczalników wyłącznie na własny użytek wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów? Czy zużyty rozpuszczalnik (po myciu maszyn i urządzeń) trzeba uznawać za odpad? Po odzyskaniu w destylarce stosowany jest ponownie do mycia. Zabrudzonego  rozpuszczalnika nie chcemy się pozbywać.

czytaj więcej »

wiper-pixel