WYDANIE ONLINE

W związku z bardzo częstymi w ostatnim czasie pożarami magazynów odpadów i składowisk (aż 63 przypadków) Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 7 czerwca 2018 r. Dowiedz się, co się zmieni.

czytaj więcej »

Do 21 grudnia 2018 r. można ubiegać się o pożyczkę oraz dotację w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

To rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązek objęcia średnich źródeł spalania paliw systemem pozwoleń lub rejestracji. Sprawdź, czy nowe obowiązki dotyczą także Ciebie!

czytaj więcej »

   Zakłady przemysłowe zajmujące się na dużą skalę hodowlą drobiu przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na środowisko. Dowiedz się, jakie dokumenty są Ci niezbędne, by rozpocząć tego typu inwestycję.Przedsiębiorca planujący budowę zakładu zajmującego się hodowlą drobiu jest zobowiązany do uzyskania wielu decyzji, pozwoleń lub zezwoleń lub zgłoszeń w zależności od wielkość działalności (tzn. od maksymalnej liczby drobiu) już na etapie planowania i budowy zakładu.

czytaj więcej »

  Jeżeli w sąsiedztwie znajduje się zakład uciążliwy dla mieszkańców ze względu na przykry zapach, nie mogą być wykluczeni jako strona postępowania w decyzji o wstrzymaniu lub wznowieniu działalności takiego zakładu. Co to oznacza?

czytaj więcej »

   Posiadamy pozwolenie wodnoprawne. Proszę o informację, czy istnieją prawne przesłanki, by urząd mógł nam je unieważnić?Tak, zgodnie z ustawą Prawo wodne jest możliwe cofnięcie wydanego pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania.

czytaj więcej »

Do zadania Wód Polskich należy jedynie kontrola, czy zostały uwzględnione rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

czytaj więcej »

   Firma zamierza odsprzedawać sprężarki przemysłowe. Bardzo proszę o informację, czy zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie podlega obowiązkom ustawy, jeśli sprężarki te zostaną zakwalifikowane jakowielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel