WYDANIE ONLINE

Do 24 lipca 2018 przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do Bazy Danych o Odpadach mają czas na wypełnienie tego obowiązku. Jeśli go nie dopełnisz może nawet grozić Ci kara aresztu.

czytaj więcej »

Nie raz się zdarza, że wytwarzając odpady źle wpisaliśmy np. dane na KPO, masę, czy też rodzaj odpadów. W takiej sytuacji niewątpliwie przydałaby się korekta takiego dokumentu. Czy jest to w ogóle możliwe?

czytaj więcej »

  Właściciel działki, który chce na niej wybudować dom, może nie mieć pojęcia, że wiele lat temu mogła ona by dzikim wysypiskiem śmieci, magazynem elementów azbestowych albo ropy naftowej. Warto sprawdzić podejrzaną działkę, bo może okazać się, że bez rekultywacji jakakolwiek inwestycja i zamieszkanie na niej będzie niemożliwe.

czytaj więcej »

Jeżeli w procesie produkcyjnym pozostaje jakiś materiał, który nie spełnia ustalonych wymagań, nie trzeba go traktować jako odpadu. Można go zawrócić do procesu produkcyjnego, czyli zastosować tzw. recykling wewnętrzny. Co to oznacza?

czytaj więcej »

   To, że powinniśmy wystawić na partię przekazywanego odpadu kartę przekazania odpadu, wiemy. Jednak w przypadku odpadów przeterminowanej żywności może się to okazać za mało, gdy w masie tych odpadów znajdują się odpady odzwierzęce. Wówczas, zamiast ustawy albo wraz z ustawą o odpadach, trzeba sięgnąć do przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz weterynaryjnych.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie robiąc porządki w zakładowej apteczce spotkaliśmy się z przeterminowanymi odpadami opatrunkowymi typu: opaska elastyczna, bandaż, chusta trójkątna, koc ratunkowy, woda utleniona. Jak należy zaklasyfikować tego typu odpady?

czytaj więcej »

Na terenie naszego zakładu wykorzystujemy oczyszczalnię ścieków. Podczas procesu oczyszczania wytwarzane są osady ściekowe: osad nadmierny oraz osad tłuszczowy. Czy możemy spalać te osady (unieszkodliwiać) we własnym zakresie, np. w zakładowej kotłowni? Jeśli tak, to jakie formalności musimy dopełnić?

czytaj więcej »

   Prowadzę punkt skupu odpadów. Na placu ustawione są otwarte pojemniki, w których magazynuję złom. Po deszczu gromadzi się w nich woda. Czy potrzebuję pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wody z pojemników?

czytaj więcej »

wiper-pixel