WYDANIE ONLINE

Od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, zwanej BDO. Dowiedz się, jak krok po kroku dopełnić formalności związane z rejestrem.

czytaj więcej »

   Mimo, iż ustawa Prawo wodne obowiązuje od niedawna, to 26 kwietnia 2018 r. weszła w życie jej nowelizacja z 28 lutego 2018 roku, przygotowana przez grupę posłów i zatwierdzona przez Sejm. Dzięki niej do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego, czyli do końca 2017 roku, a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 roku.

czytaj więcej »

  Projekt nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma zastąpić rozporządzenie ministra środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz.U. z 2017 r. poz. 2458), które obecnie jest wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, który stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

czytaj więcej »

  Aby prowadzić biznes polegający na sprzedaży energii z odnawialnych źródeł, trzeba uzyskać odpowiednią zgodę wydawaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja działka przylega do cieku wodnego. Bardzo proszę o podpowiedź, jaki organ jest kompetentny do przyjęcia wniosku o ustalenie charakteru wód? Co powinien zawierać taki wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład przemysłowy zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta odprowadza wody opadowe kolektorem, którego ujście do odbiornika (jezioro) znajduje się poza granicami miasta. Czy będzie naliczona tylko opłata stała za odprowadzanie wód opadowych, czy też zmienna, chociaż nie ma miernika wód opadowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję otworzyć skup makulatury, puszek, złomu itp. Bardzo proszę o podpowiedź, jakie formalności są niezbędne przy tego typu inwestycji? Czy muszę uzyskać jakąś zgodę środowiskową?

czytaj więcej »

wiper-pixel