WYDANIE ONLINE

Dnia 2 marca 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Czy coś się zmieniło?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wody opadowe i roztopowe nie są już klasyfikowane jako ścieki. Jak zatem należy je zagospodarowywać? Czy nie ciążą na nas żadne konsekwencje prawne, gdy odprowadzimy je na działkę sąsiada?

czytaj więcej »

   Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza instrumenty, które mają służyć wspieraniu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcać konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Jakich zmian mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy chcą zainstalować np. w swoich firmach stacje ładowania lub mają na wyposażeniu auta elektryczne?

czytaj więcej »

  Na stronie rządowego centrum legislacji opublikowano 16 marca 2018 r. projekt nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wymusiła dostosowanie Centralnego Rejestru Operatorów do aktualnie obowiązujących przepisów, zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzonym zmianom nie zapomnisz o wykonaniu kontroli szczelności w terminie.

czytaj więcej »

  Rynek ekologicznej żywności rozwija się bardzo szybko. Produkty z określeniami bio, eco czy organic w nazwie sprzedają się lepiej niż zwykłe. Jednak terminy te nie mogą być zamieszczane na produktach bez uzasadnienia.

czytaj więcej »

   Pytanie:Bardzo proszę o pomoc: jakie podmioty są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego (BDO), gdzie i na jakich dokumentach należy umieszczać ten nr? Czy nr ten zastępuje obecny nr rejestrowy? 

czytaj więcej »

   Nasza firma ma pozwolenie wodnoprawne, które obejmuje: pobór wód podziemnych, ustanowienie strefy ochronnej bezpośredniej, odprowadzanie wód popłucznych, odprowadzanie ścieków przemysłowych i socjalno−bytowych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Od kiedy należy uiszczać opłaty stałe. Jak je wyliczyć? Na jakie konto wpłacać i kiedy to robić? Czy opłaty zmienne będą uiszczane jak dotychczas, na podstawie sprawozdania rocznego do urzędu marszałkowskiego?

czytaj więcej »

wiper-pixel