WYDANIE ONLINE

Nowy akt prawny m.in. wydłuża producentom wody do miesiąca czas na przekazanie sprawozdania z badań, jeśli woda nie przekracza wartości parametrycznych. Na jakie jeszcze zmiany musimy się przygotować?

czytaj więcej »

  Do 21 grudnia 2018 r. można ubiegać się o pożyczkę oraz dotację w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

   Pytanie: Na działkach przylegających do siebie prowadzony jest chów indyków. Na pierwszej działce chów 39 600 sztuk indyków, na drugiej działce − również 39 600 sztuk indyków. Obie działki należą do jednego właściciela. Czy w takim wypadku wymagane jest pozwolenie zintegrowane?

czytaj więcej »

  Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska nasz zakład ponosi odpowiedzialność za wszystkie wody opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska przez kanalizację deszczową. W związku z powyższym firmy, które korzystają z naszych kanalizacji, ponosiły opłatę zgodnie z wyliczeniem: powierzchnia, z której jest odprowadzana woda × stawka z rozporządzenia. Jak Państwo radzą nam, podpisać umowy z klientami, jeśli stawki opłat nie są jeszcze znane? Czy wysokość opłaty za I kwartał 2018 będzie wysyłana w tym roku, czy w następnym?

czytaj więcej »

   Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową. Odkupujemy od naszych dostawców kable zwinięte na szpule (materiał surowy), które w naszej placówce poddawane są różnym procesom monterskim. Konfekcjonujemy kable i przewody. Montujemy przewody dla spawalnictwa, przyłączeniowe i kontrolno-pomiarowe. Skutkiem powyższego jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny kabli zakończonych różnymi wtyczkami (męskimi, żeńskimi itd.), czyli tzw. produkt finalny, spełniający już w wielu przypadkach bezpośrednią funkcję. Czy jesteśmy w takim razie firmą, która wprowadza „sprzętˮ na rynek? Czy musimy wysłać do starosty wniosek o wydanie decyzji w zakresie wytwarzania odpadów?

czytaj więcej »

wiper-pixel