WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje nowy organ Wody Polskie. To główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, który dysponuje szerokim wachlarzem kompetencji w zakresie kontroli gospodarowania wodami.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zdjęło z wód opadowych i roztopowych status ścieków. Nie oznacza to jednak, że ich wprowadzanie do środowiska zwolnione jest z obowiązku posiadania decyzji administracyjnej.

czytaj więcej »

Inwestorzy nie muszą się już obawiać blokowania przez organizacje pseudoekologiczne wydania decyzji środowiskowych. W praktyce inwestycyjnej był to do tej pory częsty problem. Dochodziło nawet do wyłudzeń na zasadzie szantażu.

czytaj więcej »

Zmiany w prawie oraz decyzje władz samorządowych mają wspomagać walkę o czyste powietrze. Są zachętą do unowocześnienia technicznych rozwiązań grzewczych, ale bez ponoszenia dużych kosztów.

czytaj więcej »

Kontrola w zakresie nadzoru rynku prowadzona jest przez WIOŚ w przypadku podmiotów, tj. wprowadzających na rynek opakowania, biorących udział w obrocie urządzeniami używanymi na zewnątrz pomieszczeń (w zakresie emisji hałasu do środowiska), objętych ustawą o recyklingu pojazdów oraz ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

czytaj więcej »

   Zgodnie z definicją ministra środowiska kruszarka do gruzu, mimo że jest mobilna, jest również instalacją. Kruszarka mobilna stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i należy uzyskać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

czytaj więcej »

Jaki kod odpadu nadać zużytym fartuchom rentgenowskim (ołowiowym), zdjętym ze stanu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala?

czytaj więcej »

  Jak powinnam określić wysokość kosztów gospodarowania odpadami w firmie i jak powinny być uwidocznione na fakturze? Czy wpisujemy na konkretnej fakturze całe np. roczne KGO, czy proporcjonalnie do wartości sprzedawanego urządzenia? Jeśli to istotne w tym temacie korzystamy z pomocy organizacji odzysku.

czytaj więcej »

wiper-pixel