WYDANIE ONLINE

Kolejne samorządy wprowadzają zmiany w prawie, by zapobiec działaniu szkodliwych pyłów na zdrowie mieszkańców i całego środowiska naturalnego. Warto dowiedzieć się, do jakich norm trzeba będzie dostosować użytkowane w naszych domach i firmach urządzenia grzewcze i jakie sankcje obowiązują za nieprzestrzeganie ogłoszonych przez władze samorządowe nakazów.

czytaj więcej »

Czy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne w 2018 roku opłaty za korzystanie z usług wodnych będą dotyczyć również przedsiębiorstw, które korzystają z własnego ujęcia wody i nigdy nie kontrolowały miesięcznego poboru wody? Gdzie można sprawdzić, czy trzeba będzie dokonać zgłoszenia, aby otrzymać zwolnienie z opłaty?

czytaj więcej »

   Posiadam samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Czy mam obowiązek wyliczania opłat środowiskowych i sporządzania raportu do KOBiZE?Tak, posiadając samochód osobowy zarejestrowany w ramach firmy (działalność), należy wyliczyć opłaty środowiskowe i sporządzić raport do bazy KOBiZE.

czytaj więcej »

wiper-pixel