WYDANIE ONLINE

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to swoisty paszport substancji chemicznej. Określa ona przede wszystkim zagrożenia, jakie może spowodować dana substancja oraz procedury postępowania na wypadek awarii, wycieku, pożaru, a także metody jej magazynowania w sposób chroniący środowisko naturalne.

czytaj więcej »

Pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Dowiedz się, za co dokładnie trzeba będzie uiszczać opłaty.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza dodatkowy dokument, jakim jest karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Dowiedz się, od kiedy będzie obowiązywać oraz kogo będzie dotyczyć.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r., nie przewiduje znaczących zmian w obrębie wydawania pozwoleń, czy zgłoszeń wodnoprawnych. Najistotniejszą kwestią jest zmiana podmiotu wydającego decyzje. By uzyskać pozwolenie wodnoprawne będziesz musiał udać się, nie jak dotychczas do Marszałka, czy Starosty, lecz do Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie. Czy pozwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów są nadal ważne?

czytaj więcej »

   Wdrożenie normy ISO 14001 ma największy sens w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie istnieje duże ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko. System ten pozwala lepiej zapanować nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. A co na to WIOŚ?

czytaj więcej »

Każdy przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą oddziaływać na środowisko naturalne musi otrzymać tzw. decyzję środowiskową. Okazuje się, że częstym problemem są błędy przy wydawaniu tego dokumentu. Mogą one być podstawą do zaskarżenia takiej decyzji, co może skutkować jej uchyleniem lub nawet stwierdzeniem nieważności. W takiej sytuacji inwestor zostaje narażony na straty, gdyż nie może zgodnie ze swoimi zamierzeniami realizować przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Nasza firma produkuje i sprzedaje artykuły papiernicze – zajmujemy się eksportem oraz wprowadzaniem na teren Polski produkty w opakowaniach. Bardzo proszę o informację, na jakim wzorze złożyć sprawozdanie z zakresu opakowań?

czytaj więcej »

Proszę o podpowiedź, czy drukarnia musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne? W wyniku jej działalności powstają ścieki przemysłowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel