WYDANIE ONLINE

Nowe Prawo wodne, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., wprowadza pojęcie tzw. zgody wodnoprawnej. Dowiedz się, w jakich sytuacjach będzie Ci niezbędne pozwolenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna lub zgłoszenie.

czytaj więcej »

W związku z nowelizacją ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 23 września 2017 r. zmieniły się m.in. wytyczne dotyczące kontroli urządzeń pod względem wycieków. Zmiany te dotyczą zarówno urządzeń zawierających substancje kontrolowane, jak i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne zakłada powołanie organu regulującego rynek wody. Ma to zabezpieczyć interesy konsumentów przed spółkami wodociągowymi, będącymi monopolistami na swoim terenie.

czytaj więcej »

  Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w zakresie emisji hałasu ma na celu określenie źródeł emisji oraz jej ograniczenia. Podpowiadamy, jakie pytania może zadać Ci urzędnik, byś mógł się jak najlepiej przygotować do kontroli.

czytaj więcej »

Budowa krematorium to proces inwestycyjny, który jak każdy inny trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Instalacja tego typu nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jakie więc wymagania musi spełnić tego typu inwestycja?

czytaj więcej »

 W wyniku porządków w obrębie naszego przedsiębiorstwa powstały odpady w postaci niesprawnych i uszkodzonych kabli i przewodów. Pod jaki kod odpadu możemy je zaklasyfikować?

czytaj więcej »

   Podczas serwisu klimatyzacji okazało się, że nastąpił ubytek czynnika chłodzącego − został dopełniony, a karta urządzenia uzupełniona. Jakie działania należy podjąć? Czy dobrze myślę, że po zakończeniu roku trzeba uwzględnić ubytek w sprawozdaniu do bazy BDS oraz w raporcie KOBIZE oraz w sprawozdaniu z opłat za korzystanie ze środowiska. Czy jeszcze dodatkowe dokumenty są do przygotowania albo zgłoszenia?Zgodnie z zakresem obowiązków w momencie ubytku czynnika chłodniczego i napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem należy zapisać ową czynność w Karcie urządzenia oraz zdarzenie to wiąże się z dodatkową sprawozdawczością.

czytaj więcej »

   Mamy produkcję bezwodną, woda używana jest jedynie do mycia urządzeń produkcyjnych. W zakładowym laboratorium fizyko-chemicznym używamy wielu odczynników, w tym klasyfikowanych jako niebezpieczne. Inspektor WIOŚ stwierdził, że ze względu na liczbę odczynników niebezpiecznych (około 150) musimy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu. Ścieki wprowadzamy do kanalizacji miejskiej. Czy inspektor miał rację?

czytaj więcej »

wiper-pixel