WYDANIE ONLINE

Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe powinna spełniać odpowiednie wymogi jakościowe oraz − jeśli to konieczne − powinna zostać poddana oczyszczaniu. Jakie wymogi trzeba dopełnić, by woda mogła być przez nas spożywana?

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne, które będzie obowiązywać od 1stycznia 2018 r., wprowadza tzw. analizę ryzyka. Dowiedz się, kto będzie musiał ją sporządzić oraz kiedy będzie niezbędna.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje kwotą środków finansowych w wysokości 500 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na zwrotną formę dofinansowania udzielaną w formie pożyczki celem realizacji projektów dotyczących efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Na jakie przedsięwzięcia będziemy mogli otrzymać dofinansowanie?

czytaj więcej »

  Do opiniowania i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra środowiska z 7 czerwca 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Od 31 grudnia 2017 r. ma zastąpić ono obecnie obowiązujące rozporządzenie. Co ulegnie zmianie?

czytaj więcej »

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to takie, do którego doszło przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkoda w środowisku w powierzchni ziemi spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło co najmniej 30 lat. Co grozi właścicielowi skażonej ziemi? Czy jest się czego obawiać? Jak usunąć zanieczyszczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o poradę dotyczącą nowej ustawy Prawo wodne, która niedługo zacznie obowiązywać. Jest w niej mowa o górnych jednostkowych stawkach opłat m.in. za pobór wody powierzchniowej. Do czego odnoszą się te stawki, skoro stawki jednostkowe opłaty zmiennej są o wiele niższe? Czy jest możliwy przypadek, że naliczona opłata przekracza górne jednostkowe stawki?Druga sprawa to sposób naliczania opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej, zależnej od ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Do jej obliczenia trzeba znać wartość SNQ danego zbiornika wodnego, jednak skąd uzyskać te dane?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym markecie po rozpakowaniu towarów zebrały się duże ilości pustych kartonów. Czy możemy je przekazać naszym klientom na podstawie karty przekazania odpadów?

czytaj więcej »

wiper-pixel