WYDANIE ONLINE

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy z 12 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach. Modyfikacje dotyczą m.in. klasyfikowania odpadów jako niebezpiecznych i prowadzenia ewidencji odpadów. Sprawdź, jakie zmiany nas czekają.

czytaj więcej »

Mamy decyzję o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w której jest określony m. in. czas pracy instalacji oraz poszczególnych źródeł. Czy rzeczywisty czas pracy instalacji i poszczególnych źródeł musi mieścić się w granicach określonych w decyzji?

czytaj więcej »

Drugiego sierpnia prezydent podpisał projekt ustawy Prawo wodne. Dowiedz się, co ulegnie zmianie oraz ile wyniosą Cię opłaty za zgodę wodnoprawną.

czytaj więcej »

Na terenie zakładu funkcjonują 3 lokalne kotłownie, wyposażone w małe energetyczne kotły wodne, zasilane olejem opałowym lekkim:· kocioł K1 o mocy znamionowej 105 kW – budynek biurowy, · kocioł K2 o mocy znamionowej 130 kW – budynek warsztatowy,· kocioł K3 o mocy znamionowej 170 kW – budynek socjalny.   Każdy z tych kotłów jest wyposażony w zasobniki (zbiorniki) na olej opałowy o pojemności 6 m3 każdy. Gazy spalinowe z każdej kotłowni są odprowadzane do atmosfery emitorem punktowym. Zakład, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 6 pkt b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519), traktuje kotłownię (kocioł grzewczy wraz ze zbiornikami na paliwo) jako jedną instalację. Czy jest to właściwe? Czy zakład jednak powinien rozdzielić te urządzenia oraz kotły i potraktować jako instalacje energetycznego spalania paliw, a zbiorniki jako odrębne instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych i dokonać zgłoszenia ich do organów ochrony środowiska.

czytaj więcej »

Firma wprowadzająca sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zamontowane w nim baterie została wpisana do rejestru GIOŚ (zarówno jako wprowadzający sprzęt, jak i baterie). Do tej pory nie było problemu z umieszczaniem numeru na fakturach i innych dokumentach, gdyż posługiwano się numerem firmy − jest to jeden numer z końcówką WBW. Firma otrzymała pismo od zagranicznego producenta sprzętu sygnalizujące, że na terenie Polski wyznaczyła autoryzowanego przedstawiciela − organizację odzysku (dla sprzętu). Dodatkowo producent zarejestrował się w GIOŚ jako wprowadzający baterie lub akumulatory na polski rynek i uzyskał numer GIOŚ dla wprowadzającego baterie. Czy teraz, kupując sprzęt od ww. producenta, na fakturach i innych dokumentach należy umieszczać numer GIOŚ autoryzowanego przedstawiciela (w zakresie sprzętu) i numer GIOŚ producenta (w zakresie baterii)? Są to mimo wszystko dwa osobne numery, a wprowadzanie sprzętu, w którym zamontowane są baterie, sprawia, że jesteśmy także wprowadzającym baterie lub akumulatory. Nie wiemy jednak, czy na jednej fakturze mogą być umieszczane dwa numery.

czytaj więcej »

Od 17 lipca obowiązują nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Są one bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Jeśli planujesz wycinkę, koniecznie sprawdź jak wyliczyć opłatę.

czytaj więcej »

Zbierający i/lub przetwarzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mają czas na dostosowanie się do przepisów ustawy 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do 31 grudnia 2017 r. Gdy tego nie zrobią mogą zostać skreśleni z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne wprowadza opłaty stałe oraz zmienne. Będziemy je uiszczać m. in. za odprowadzanie deszczówki, czy pobór wód. Dowiedz się, co ma wpływ na wysokość opłaty oraz jak ją wyliczyć.

czytaj więcej »

wiper-pixel