WYDANIE ONLINE

Kontrola wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska zawsze budzi skrajne uczucia wśród osób kontrolowanych, zwłaszcza jeżeli jest to kontrola interwencyjna spowodowana np. „uprzejmym” donosem. Czy taka wizyta może wiązać się dla zakładu z jakimiś kosztami?

czytaj więcej »

Jeśli prowadzimy produkcję opon, to jesteśmy wytwórcą odpadów, a tym samym spoczywa na nas obowiązek prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez nas odpadami. Z czym to się dla nas wiąże?

czytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadziła sporo zmian, które mają na celu m.in. usprawnienie procedury administracyjnej, zlikwidowanie „piętrowości” postępowań administracyjnych, a tym samym przyspieszenie biegu spraw toczących się w urzędach. Warto dowiedzieć się, co zmiany te oznaczają dla nas w praktyce, aby móc świadomie korzystać z wprowadzonych udogodnień.

czytaj więcej »

Ze względu na ochronę czystości powietrza i bezpieczeństwo energetyczne rodzimego rynku paliw upowszechnienie pojazdów elektrycznych jest bardzo korzystne. Projekt ustawy o elektromobilności ma nadać ramy prawne temu przedsięwzięciu.

czytaj więcej »

Zakres zadań realizowanych przez organy administracji w zakresie gospodarki wodnej ulegnie znacznym zmianom. Wiele obowiązków przejmą Wody Polskie, które będą realizować zadania związane z utrzymaniem wód, sporządzaniem dokumentów planistycznych i strategicznych, wydawaniem decyzji administracyjnych, realizacją monitoringu i kontroli. Co ta dla nas w praktyce oznacza?

czytaj więcej »

Operator urządzeń chłodniczych jest zobowiązany do kontroli pod względem wycieków urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Uwaga! Za nieterminowe kontrole lub ich brak grożą wysokie kary.

czytaj więcej »

Bardzo proszę o opinię w zakresie konieczności dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia dla zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów z układem dystrybucyjnym do magazynowania i przeładunku paliwa – oleju napędowego. Czy tego typu urządzenie jest instalacją?

czytaj więcej »

wiper-pixel