WYDANIE ONLINE

Marnowanie jedzenia stanowi istotny problem środowiskowy, ekonomiczny a także etyczny. Obecnie w Polsce trwają pracę nad ustawą, która ma rozwiązać tę kwestię. Sprawdź, kogo będą dotyczyć nowe regulacje, oraz jakie będą wiązać się z tym obowiązki.

czytaj więcej »

Do 30 listopada 2017 r. można ubiegać się do pożyczkę lub dotację w ramach programu „Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska”.

czytaj więcej »

Do 19 grudnia 2017 r. powinniśmy implementować tzw. dyrektywę MCP. Przepisy te wprowadzają konkretne wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących zanieczyszczenia. Co to dla nas oznacza?

czytaj więcej »

Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego rozpoczyna się w dniu doręczenia wniosku do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego. Ile organy mają czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku? 

czytaj więcej »

Biogazownia to instalacja służąca do produkcji biogazu, np. z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych oraz organicznych odpadów. Czy spółka zajmująca się tego typu przedsięwzięciem prowadzi działalność rolniczą, czy przemysłową?

czytaj więcej »

Planuję ubiegać się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Czy jest mi do tego niezbędna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

czytaj więcej »

Czy osoba fizyczna posiadająca na swojej działce rów będący jej własnością może wystąpić do organu, np. starosty, o pozwolenie na likwidację ww. rowu? Jak postąpić w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że sąsiad posiadający pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki do tego rowu tak naprawdę odprowadza tam ścieki bytowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel