WYDANIE ONLINE

W lutym bieżącego roku ukazały się konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Termin na analizę pozwoleń zintegrowanych pod kątem spełniania wymagań zawartych w tym dokumencie ustalono do 20 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej »

Od nowego roku farmy wiatrowe płacą wyższe podatki. Zmieniły się bowiem zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

czytaj więcej »

Przepisy obecnie obowiązującej umowy ADR można stosować zamiennie z najnowszymi przepisami do 30 czerwca 2017 r. Jednak później trzeba będzie posługiwać się tylko nowymi regulacjami. Sprawdź, na czym one polegają.

czytaj więcej »

Jestem producentem palet drewnianych, czyli opakowań. Czy w związku z charakterem mojej działalności muszę o tym fakcie poinformować urząd marszałkowski?

czytaj więcej »

Często audyt energetyczny, audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej są błędnie traktowane zamiennie. Pierwszy z nich został wprowadzony przez ministra infrastruktury, natomiast kolejne przez ministra gospodarki. Jakie jeszcze rozbieżności występują między tymi dokumentami?

czytaj więcej »

W świetle obowiązujących przepisów na organach właściwych do wydawania pozwoleń wodnoprawnych spoczywa obowiązek dokonywania minimum raz na 4 lata przeglądu ustaleń wydanych decyzji w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Sprawdź, jak się do tego przygotować.

czytaj więcej »

Czy na oznaczeniu pojemników, w których przechowujemy olej odpadowy do czasu jego odbioru, gdzie podaję kod tego odpadu, napis „OLEJ ODPADOWY, wystarczy, że napiszę „transport odpadów niebezpiecznych (ADR)”? Czy w jakiś inny sposób powinnam tę informację sformułować? Może nakleić nalepki ostrzegawcze? Jeśli tak, to co na nich trzeba napisać?

czytaj więcej »

wiper-pixel