WYDANIE ONLINE

Wprowadzanie ścieków do środowiska (do wód oraz do ziemi) niesie za sobą konieczność dotrzymania standardów jakościowych, wynikających z przepisów prawa oraz z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. Dowiedz się, jak dopełnić tych obowiązków zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Do międzyresortowych uzgodnień i konsultacji społecznych trafił projekt zmiany ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tzw. ustawa F-gazowa). Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych.

czytaj więcej »

Powstał projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów nie będzie możliwości wystawiania zbiorczych KPO. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowa ustawa.

czytaj więcej »

Moja firma zajmuje się zbieraniem odpadów. Klient chciałby nam przekazać przeterminowany odpad spożywczy zapakowany w opakowanie z folii metalizowanej i papieru. Pod jakim kodem możemy przyjąć ten odpad? Chcielibyśmy to opakowanie rozdzielić: odpad spożywczy przekazać jako karma dla zwierząt, folię metalizowaną przekazać do odzysku, a papier do papierni. Pod jakim kodem odpadu możemy to zrobić? Jakie decyzje są mi niezbędne?

czytaj więcej »

Z początkiem 2017 roku osoby fizyczne nie muszą starać się o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów zlokalizowanych na ich działce. Co do zasady przedsiębiorca takie zezwolenie musi uzyskać, jednak są pewne wyjątki od tej reguły.

czytaj więcej »

Ładowanie akumulatorów jest procesem emisyjnym, dlatego warto rozważyć konieczność zgłoszenia instalacji lub uzyskania pozwolenia. Dowiedz się, czy obowiązek ten dotyczy Ciebie oraz jakie substancje są emitowane w trakcie ładowania najpopularniejszych akumulatorów.

czytaj więcej »

Smog bywa niekiedy powodem skrócenia czasu pracy lub może zmusić pracodawcę do zakupu masek ochronnych dla pracowników. O czym warto pamiętać, gdy chcemy chronić pracowników przed szkodliwym dla zdrowia czynnikami, takimi jak np. zatrute powietrze?

czytaj więcej »

W przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, trzeba o tym fakcie poinformować urząd. Ustawodawca nie wydał żadnego oficjalnego wzoru dokumentu, w związku z tym forma takiego zawiadomienia jest dowolna, jednak trzeba pamiętać o paru kwestiach.

czytaj więcej »

wiper-pixel