WYDANIE ONLINE

Roczne sprawozdanie PRTR przekazuje się do WIOŚ poprzez aplikację internetową. Dowiedz się czy również Ciebie ono dotyczy i jak zrobić to prawidłowo. Pamiętaj! Rzetelnie sporządzone sprawozdanie daje gwarancję nieotrzymania kary!

czytaj więcej »

Gdy nie osiągniemy wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, musimy uiścić opłatę produktową. Dowiedz się, ile wynosi stawka takiej opłaty oraz co powinno zawierać sprawozdanie, by nie otrzymać dotkliwej kary.

czytaj więcej »

W przypadku niespełnienia obowiązku, każdy wprowadzający (nawet na własne potrzeby), musiał złożyć do GIOŚ do 15 marca sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci w sytuacji niedopełnienia konieczności zapewnienia sieci zbierania. Jak sytuacja wygląda w tym roku?

czytaj więcej »

Gdy wytwarzamy odpady w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinniśmy się z nich rozliczyć w urzędzie marszałkowskim. Są jednak odstępstwa od tej reguły.

czytaj więcej »

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmianydla osób sporządzających dokumentację z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, a także dla inwestorów, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego zlecających tego typu opracowania firmom zewnętrznym.

czytaj więcej »

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska ponoszą podmioty korzystające ze środowiska za emisję gazów i pyłów, jaka ma miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak czy za wszystkie gazy emitowane w związku z prowadzoną działalnością należy naliczyć opłatę?

czytaj więcej »

Nasza firma importuje meble, które następnie są sprzedawane w kraju. Mamy podpisaną umowę z organizacją odzysku na przejęcie obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych dla wprowadzających produkty w opakowaniach, czyli wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz kampanie edukacyjne. Powyższy obowiązek został przekazany w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych i tektury. W 2016 roku wyjątkowo wprowadziliśmy nieznaczne ilości opakowań z drewna, czyli rodzaj opakowań, którego nie ma w umowie z organizacją odzysku. Jak powinniśmy rozwiązać tę sytuację?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każdy pojemnik będzie musiał mieć określony kolor oraz oznakowanie. O czym jeszcze warto wiedzieć?

czytaj więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska są związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Mają pośredni związek z przychodami, więc możesz je ująć w kosztach uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

czytaj więcej »

Planuję postawić na swoim terenie wolnostojący dwupłaszczowy zbiornik na paliwo (ON). Czy w związku z tym muszę dokonać zgłoszenia, posiadać jakieś decyzje środowiskowe lub zezwolenia? Czy jest różnica, gdy postawię zbiornik o pojemności 2 m3 lub 5 m3?

czytaj więcej »

wiper-pixel