WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zakładów przetwarzania. Podmioty te będą musiały przeprowadzać roczny audyt zewnętrzny.

czytaj więcej »

Stawki opłat eksploatacyjnych wymienione w ustawie Prawo geologiczne i górnicze podlegają corocznej zmianie. Minister środowiska ogłosił już stawki tych opłat na 2017 rok.

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska zamierza w całym kraju ujednolicić standardy selektywnego zbierania odpadów. Tak wynika z przygotowanego przez resort nowego projektu rozporządzenia regulującego tę kwestię. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Umieszczane na etykietach substancji chemicznych i mieszanin zwroty H (od ang. H-statements, czyli hazard statements) wskazują charakter i nasilenie zagrożeń, które te substancje lub mieszaniny stwarzają. Zostały wprowadzone przez rozporządzenie CLP.

czytaj więcej »

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów termometry zaliczane są głównie do odpadów niebezpiecznych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o starego typu termometry zawierające rtęć. Postępowanie z nimi musi się zatem odbywać zgodnie z określonymi w przepisach regułami.

czytaj więcej »

Pytanie:Odpowiadam za właściwe zagospodarowanie odpadów w sklepie sprzedającym telefony komórkowe i baterie. Mamy również pojemnik do zbierania zużytych baterii. Czy musimy uzyskać jakieś pozwolenia i spełniać obowiązki dotyczące ochrony środowiska?

czytaj więcej »

wiper-pixel