WYDANIE ONLINE

Już 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie zmiany, szczególnie istotne dla inwestorów i przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji oraz ekspertów opracowujących raporty środowiskowe. Dotyczyć będą zakresu raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

czytaj więcej »

Od dłuższego czasu ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach mające zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców. Zachodziły one również w zakresie ustawodawstwa związanego z ochroną środowiska. Zmieniła się np. częstotliwość składania obowiązkowych sprawozdań z kwartalnych na półroczne, a z półrocznych na roczne. Przed nami kolejna modyfikacja przepisów.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 10 czerwca nowe rozporządzanie ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych określa wymagania dla takich urządzeń.

czytaj więcej »

Big-bag to elastyczny kontener przeznaczony do przechowywania i transportowania materiałów sypkich, pylących się i granulowanych, takich jak np. piasek, gruz, węgiel. Bardzo często stosowane są m.in. w przemyśle paszowym i spożywczym.

czytaj więcej »

Kontrolą osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne w ilości poniżej 40.000 stanowisk dla drobiu, 2.000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg oraz 750 stanowisk dla macior zajmują się wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ramach swoich uprawnień. W przypadku gospodarstw powyżej wskazanych ilości, czyli tzw. wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska zajmuje się wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ).

czytaj więcej »

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie masz zorganizowane stanowiska spawalnicze, musisz zadbać o odpowiednie uregulowania formalnoprawne takiej działalność. W przeciwnym razie grozi Ci wstrzymanie pracy zakładu oraz odpowiedzialność karna i finansowa.

czytaj więcej »

Obowiązuje nowe rozporządzenie ministra środowiska z 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Wydanie go wynikało z konieczności wdrożenia wymagań unijnej dyrektywy w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

czytaj więcej »

Czy wiesz, co się zmieniło po 1 stycznia 2016 w zakresie OZE?

czytaj więcej »

wiper-pixel